SEMINARS

ITALY: more than eighty

ROMANIA: eight - 2014 Bucharest, 2015 Bucharest, 2016 Timisoara, 2017 Timisoara, 2017 Bucharest, 2018 Bucharest (two times), Resita 2019

GREECE: five - 2007 Athens, 2010 Athens, 2013 Athens, 2014 Athens, 2015 Athens

RUSSIA: four - 2017 Saint Petersburg, 2018 Moscow (two times), 2018 Tolyatti

USA: two - 2002 Philadelphia, 2015 Philadelphia

JAMAICA: one - 2004 Kingston

CYPRUS: one - 2013 Nicosia

MEXICO: one - 2014 Monterrey

SLOVAKIA: one - 2016 Trencin

LATVIA: one - 2019 Riga


SHOOTS