UEFA PRO COURSE - Bucharest (2014)

SEMINARS

ITALY: more than eighty

GREECE: five - 2007 Athens, 2010 Athens, 2013 Athens, 2014 Athens, 2015 Athens

ROMANIA: four - 2014 Bucharest, 2015 Bucharest, 2016 Timisoara, 2017 Timisoara

USA: two - 2002 Philadelphia, 2015 Philadelphia

JAMAICA: one - 2004 Kingston

CYPRUS: one - 2013 Nicosia

MEXICO: one - 2014 Monterrey

SLOVAKIA: one - 2016 Trencin

RUSSIA: one - 2017 Saint Petersburg